La importància de fer un manteniment de la calefacció abans de l’hivern

El manteniment de la calefacció dels habitatges, negocis i equipaments és una de les revisions més importants a fer, perquè d’això depèn que la seguretat d’aquests equips estigui garantida. No oblidem que es poden derivar accidents molt greus si aquestes instal·lacions es troben en mal estat.

Actualment les calefaccions poden ser de diversos tipus, i els preventius varien en funció de la classe d’equip que tinguis instal·lat. No obstant això, i donat que el manteniment de la calefacció de gas és obligatori, en la mesura que està regulat per normatives de les comunitats autònomes, aquestes pautes et poden orientar. És molt recomanable fer l’actuació abans que arribi l’hivern per prevenir possibles fuites o avaries.

La normativa obliga a fer revisions periòdiques

Efectivament; la normativa vigent (Real Decret 919/2006, de 28 de Juliol) obliga, en el seu article 7, a realitzar controls de dos tipus: inspeccions periòdiques, cada cinc anys, pels distribuïdors de gas en el cas que la instal·lació estigui connectada a les xarxes de distribució per canalització. Els altres tipus són les revisions periòdiques, també cada cinc anys, per part del titular o usuari en el cas d’instal·lacions no connectades a les xarxes de distribució. Fer la revisió unes setmanes abans d’encendre la calefacció, estalvia ensurts d’última hora.

Qui fa aquesta inspecció o revisió

Serà una empresa, generalment externa al distribuïdor, qui farà el manteniment de la calefacció; no obstant això la mateixa empresa distribuïdora concertarà amb tu el dia de l’actuació. El treballador podrà avisar amb hores d’antelació, però la trucada de l’empresa subministradora és molt important. Malfia de les “visites inesperades de professionals”

Quins elements de la calefacció s’han de revisar

Els tècnics revisaran l’estat de les canonades de gas així com el comptador, la ventilació de la instal·lació, les connexions, la correcta combustió del cremador i l’estat general de la teva caldera.

També hauran de verificar l’evacuació dels residus del cremador i l’estat de les vàlvules d’aigua i de gas.

En finalitzar l’actuació el tècnic et lliurarà un certificat de conformitat o, en cas contrari, un justificant de correcció de les anomalies que s’han de solucionar. Per reparar la incidència i garantir la seguretat que han de tenir aquests equips, podràs posar-te en contacte amb un instal·lador autoritzat o bé el teu Servei d’Assistència.

Finalment, fem esment de la calefacció elèctrica, per especificar que el manteniment d’aquests equips es limita a comprovar: els cables i les connexions a la xarxa, els endolls, el bon estat dels radiadors i la funcionalitat del termòstat.

Et serà de gran utilitat tenir a l’abast aquestes explicacions en el moment del manteniment de la calefacció de manera que no et pugui passar per alt cap qüestió important. Comptar amb una empresa experta en manteniments d’equips tèrmics és, sens dubte, la millor garantia.

Estem a la teva disposició a Graust Sistemes Tèrmics, Olot. La calefacció en mans de professionals del sector.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt