Disseny de l'instal·lació de climatització

Si et construeixes una casa o et reformes el pis i tens dubtes de com climatizar-lo, nosaltres t’oferim assessorament en el disseny d’instal·lació de climatització.

També podem fer el càlcul de potències i presa de mesures per ajustar la instal·lació de climatització a les necessitats de l’espai.

Realitzem el disseny de la instal·lació de climatització tant per a llars com per a empreses, sempre seguint el criteri de màxima eficiència energètica, mínimes emissions de CO2 i la rendibilitat econòmica del sistema.

Com a especialistes en energies renovables podem incorporar fonts com la solar fotovoltaica, solar tèrmica, geotèrmia, biomassa, aerotèrmia, etc. en el disseny de la instal·lació de climatització.

Una instal·lació de climatització, ja sigui en habitatges particulars o en locals d’empreses, habitualment impliquen un alt consum energètic per aconseguir el confort tèrmic desitjat. Per aquest motiu és molt important que el seu disseny prevegi mesures que augmentin la seva eficiència energètica així com la incorporació de fonts d’energia renovables.

Un bon disseny d’una instal·lació de climatització dimensionarà correctament la potència del sistema en funció del volum d’aire i les característiques de l’edifici, la seva orientació, obertures, horaris d’ús habituals… En funció de l’estudi previ de necessitats i característiques de l’espai es decideix que tractament tèrmic es donarà i els elements que compondran la instal·lació (unitat central i exteriors, elements de ventilació, de retorn de l’aire, splits, conductes de ventilació …).

El nostre equip tècnic us pot ajudar. No dubti en consultar-nos.

El nostre equip tècnic us pot ajudar

Scroll to Top