CALEFACCIÓ

Control de temperatura i humitat

El control de temperatura i humitat és imprescindible perquè el sistema de climatització funcioni adequadament. La combinació de sensors, programadors i termòstats permeten la regulació dels diferents paràmetres que permeten el control del clima.

Els sensors d’humitat i temperatura, situats estratègicament, són un element imprescindible perquè la unitat de control pugui ajustar el nivell de refrigeració o calefacció, la intensitat de sortida de l’aire, el grau d’humitat, etc.

El termòstat és la part central del control de temperatura i humitat, mitjançant la regulació de les calderes de gas o gasoil, terra radiant, calefacció elèctrica i els sistemes de zonificació. Avui dia la majoria d’ells són digitals i programables, i alguns d’ells també són sense fil i permeten la seva connexió a Internet.

També hi ha termòstats que s’integren en sistemes domòtics, que permeten l’ajust de molts altres paràmetres de la casa.

A Grau Sistemes Tèrmics disposem d’una àmplia experiència en sistemes de control de temperatura i humitat, i també som especialistes en termòstats Honeywell i sistemes de control clima i domòtica Loxone.

Radiadors de baix consum Jaga

Low-H2O: Radiadors Eficients i Ràpids

Low-H2O significa literalment “poca aigua”, un nom justificat per a una innovació revolucionària. Aquest tipus de radiador té només una dècima part del contingut d’aigua d’un radiador convencional, amb una mitjana de 2 litres en comptes de 20 per radiador.

Eficiència i Rapidesa

Gràcies a aquesta baixa quantitat d’aigua, els radiadors Low-H2O s’escalfen de manera immediata, sense la necessitat de panells pesats que primer hagin d’escalfar-se abans d’emetre calor. En lloc d’això, utilitzen un intercanviador modern de coure i alumini que transmet immediatament l’energia a l’ambient, proporcionant una calor còmoda molt abans.

Confort Optimitzat

Amb els radiadors Low-H2O, la seva llar sempre estarà a la temperatura ideal, sense racons freds i sense el risc que els seus fills es cremessin amb els radiadors convencionals. Això és gràcies a un equilibri perfecte de temperatura, una distribució de calor més gran i una temperatura de contacte més baixa.

Estalvi Energètic Demostrat

Un estudi científic realitzat al Regne Unit va mostrar que els radiadors Low-H2O consumeixen molta menys energia, amb un estalvi d’energia d’un mínim del 12%. Això és possible perquè aquests radiadors reaccionen molt més ràpidament a la necessitat de calor i també frenen més ràpidament quan no es necessita més calor.

Sistemes de calefacció

Hi ha diferents sistemes de calefacció en el mercat, i a Grau Sistemes Tèrmics disposem d’ells, ja siguin per a espais domèstics o locals d’empresa.

Els nostres especialistes us poden assessorar sobre els diferents sistemes de calefacció eficient, així com els sistemes de calefacció central o calefacció per caldera i radiadors.

Els nostres sistemes de calefacció poden incorporar diferents elements com calderes murals de gas o gasoil, radiadors eficients, terra radiant, generadors d’aire calent, etc.

Treballem amb diferents marques líders en el mercat, com calderes Wolf i calderes Radiant.

Grups de presió

Generadors d'aire calent

Calderes de gasoil

Calderes murals wolf

CALDERA WOLF CGB-2K

Les noves calderes murals a gas CGB-2(k) de WOLF són dignes successores de les sèries anteriors, amb potències de 20 o 24 kW, són la solució ideal per una gran varietat d’edificis i instal·lacions.

El que fa aquesta sèrie tan especial és el control adaptatiu de la combustió, que s’ajusta automàticament a la qualitat del gas. També destaca per un baix consum d’energia en stand-by, pel seu alt rendiment i per una combustió extremadament neta.

Possibilitat d’equipar-les amb sistema de control intuïtiu integrable en caldera o en interior d’edificis com a sonda ambient.

CALDERA WOLF CGB-2K

Les calderes CGB-(K) de WOLF són calderes que modulen en aire i gas, cosa que les fa més eficients, reduint el consum segons les necessitats.

Senzillesa i rendiment marquen les característiques de la gamma de calderes murals de condensació Wolf.

Gràcies a les seves dimensions i tipus de construcció, són equips amb un manteniment molt senzill (manteniment des del frontal) el que fa que sigui possible la seva instal·lació en armaris de cuina i que el cost de manteniment i revisions sigui molt reduït.
Les calderes de condensació a gas CGB-(K) es troben disponibles com:
Caldera mixta CGB-K: des de 5,6 fins a 40 kW
Caldera sols calefacció CGB: des de 3,1 fins a 100 kW

CALDERA WOLF MGK

Les calderes MGK de WOLF es distribueixen en 5 tamanys i oscil·len amb una potència regulada modularment de 23 fins a 294kw. 

Una combustió amb una mínima emissió de contaminants i un intercanviador de calor d’alt rendiment fabricat en una sòlida aliatge de silici i alumini aconsegueixen una llarga vida útil amb una alta eficàcia normalitzada. 

Gràcies a la seva reduïda i compacta construcció, sense necessitat d’espai lliure a la part del darrere i del costat esquerre, les calderes de la sèrie MGK es poden muntar senzillament i es poden col·locar directament a la paret. S’hi ha posat molta atenció a la fàcil manipulació i manteniment. 

Totes les connexions es realitzen per la part superior i es poden manipular tots els components per la part davantera. La regulació està cablejada totalment i es poden aplicar per les més variades exigències de qualsevol calefacció.

WOLF dona 5 anys de garantia al cos de caldera i 2 anys en els components mòbils i elèctrics.

CALDERA WOLF COB

Caldera de condensació a gasoil en acer Wolf Comfort Line COB y COB-TS, disponible en 15, 20, 29 i 40 kW en 2 etapes. Amb cremador de gasoil incorporat de flama blava per funcionament atmosfèric o estanc. Combustió amb reduïdes emissions contaminants i un rendiment estacional de fins al 105%. Sortida de fums en polipropilè i distintiu “Angel Azul”.

Possibilitat d’adaptar regulació climàtica inserida en caldera o en interior de l’edifici com sonda ambient. 

Calderes murals radiants

CALDERA MURAL RADIANT COMFORT-TECH RKR

La sèrie comfort-tech RKR, és la gamma de calderes instantànies murals Radiant. Disponibles en 3 potències 24, 28 i 34 kW pensades per optimitzar el confort domèstic evitant inútils consums. Disseny captivant, panell de control ergonòmic amb retroil·luminació blava amb gestió de les funcions completament integrada. Un producte totalment renovat per l’exterior i interior que uneix la fiabilitat Radiant a una electrònica innovadora per a controlar totes les funcions directament de la caldera i obtenir les màximes prestacions.

CALDERA MURAL RADIANT R2K COMBI-TECH 24/28/34 kw

La sèrie COMBI-TECH R2K , és la gamma de calderes murals instantànies de paret Radiant. Novetat presentada a la Fira MCE 2014, ofereix al mercat importants innovacions. L’intercanvi de condensació produït al Radiant el qual ofereix alts rendiments tant en calefacció com en la producció d’ ACS.

Serpentins amb àmplies seccions Ø 28, compostos en monotub d’acer INOX, per reduir substancialment la possibilitat d’obstrucció i facilitar el manteniment.

CALDERA MURAL RADIANT RKA/100

Calderes de condensació amb acumulació en la versió dempeus en potències de 13 , 24 , 28 i 34 kW , equipat amb bescanviador primari bufó tèrmic i cambra de combustió de material compost reforçat amb parets en acer inoxidable amb porta fred per a un millor aïllament tèrmic , equipat amb duopass system que proporciona prestacions excel·lents d’ACS malgrat la petita grandària de l’acumulador de 100 lts, fabricat en acer inoxidable. Targeta electrònica digitech CS amb múltiples funcionalitats. Alta eficiència: 4 estrelles en calefacció i 3 estrelles amb ACS.

CALDERA MURAL RADIANT R2K DUAL-TECH

Calderes de condensació R2K DUAL-TECH de RADIANT amb acumulador per a l’A.C.S. de 20 l. Amb bescanviador de calor d’acer inoxidable 100% fabricat per RADIANT en potències de 24, 28 i 34 kW. Equipat amb el nou sistema de doble tecnologia: l’evolució tecnològica de duopass. Rendiment excel·lent malgrat la petita grandària de l’acumulador d’aigua de 20 litres, d’acer inoxidable, una major eficiència i un menor consum de combustible.

 

CALDERA MURAL RADIANT RK55

Caldera de condensació RK55 de RADIANT només calefacció d’alta potència, 55 kW, amb sistema Comfort-tech i Power-tech. Vàlid per a totes les calderes de la sèrie.

El bescanviador està fabricat de material compost reforçat amb parets d’acer INOX amb porta freda per a un millor aïllament tèrmic. Amb targeta electrònica Digitech CS, petita grandària i facilitat d’accés per a facilitar el manteniment.

Terra radiant

Sistema DIFUTEC®: Màxima eficiència energètica

Panell DIFUTEC® + Tub Multicapa ALB: EL SISTEMA LÍDER EN RENDIMIENT CUMPLEIX 10 ANYS

Combinant panell per terra radiant DIFUTEC®, junt amb Tub Multicapa ALB per terra radiant, aconseguim la unió perfecta, líder en rendimient del mercat.

Les característiques físico-químiques d’aquests components i les proves de laboratori realitzades, avalen aquesta combinació, enfortint cada dia més la seva capacitat.
Panell DIFUTEC®

La capacitat de difusió i conductivitat que proporciona la làmina d’alumini al panell, permet obtenir una distribució més homogènia de la calor a la llosa de morter. Amb aquest sistema també aconseguim que el tub tingui una major àrea d’intercanvi, millorem la transmissió de calor entre fluid i morter.
Tub multicapa ALB: 

  • Combina l’elasticitat i neutralitat química del plàstic, amb la impermeabilitat a l’oxigen del metall: Tub durader i totalment estanc.
  • Capa intermitja d’alumini: Afavoreix la conductivitat tèrmica del tub, facilitant la transmissió de la calor del fluid cap a la llosa de morter.

Característiques del SISTEMA DIFUTEC®

  • Major eficiència energètica: Avalat amb assajos experimentals, els resultats obtinguts constaten que s’obté una major KH en el Sistema DIFUTEC® vs els sistemes tradicionals: Treballant a una menor temperatura d’impulsió, s’obté un major flux de calor irradiat pel sistema, major eficiència del Sistema DIFUTEC® respecte als tradicionals.
  • Òptimes característiques mecàniques: molt superior a sistemes tradicionals.
  • Facilitat i comoditat a la instal·lació: major resistència, menys incidències.
  • Sistema garantit: Certificació AENOR i garantia ALB.

Avantatges del SISTEMA DIFUTEC®

Com el nostre equip tècnic ET pot ajudar

Desplaça cap amunt