Les inspeccions IPE i IPIC segons la RITE

Les inspeccions IPE i IPIC tenen com a objectiu garantir el bon estat i el funcionament eficaç de les instal·lacions de climatització i les instal·lacions que produeixen l’aigua calenta sanitària. Aquestes inspeccions s’han de realitzar amb la freqüència adequada, i són regulades per la RITE.

Què és la RITE?

RITE fa referència al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. És un reglament que té com a objectiu establir la normativa referent al disseny, la instal·lació i el manteniment de tots aquells aparells que produeixen aigua calenta sanitària, així com aquells destinats a la climatització. Això inclou aparells de refrigeració, de ventilació i de calefacció.

La freqüència amb què s’han de realitzar les inspeccions IPE i IPIC, tal com estableix la RITE, dependrà de les característiques de cada sistema i el tipus d’energia empleat. Aquestes inspeccions hauran de ser realitzades per un Organisme de Control autoritzat.

L’objectiu principal de les inspeccions IPE i IPIC és, per tant, assegurar que els diversos aparells compleixen la normativa establerta per la RITE.

Inspeccions IPE i IPIC: En què consisteixen?

Les inspeccions IPE i IPIC, tal com ja hem dit, es realitzen de manera periòdica per analitzar l’eficiència energètica de diversos aparells. La primera consisteix en una Inspecció Periòdica d’Eficiència Energètica dels aparells generadors de calor o fred. La segona, per altra banda, consisteix en una Inspecció Periòdica d’Eficiència Energètica Completa.

En què consisteix la inspecció IPE?

Caldrà que se sotmetin a la inspecció IPE aquells aparells que són:

  • Generadors de calor, i que tenen una potència nominal que és igual o superior als 20 kW.
  • Generadors de fred, la potència nominal dels quals és igual o superior als 12 kW.

Pel que fa a la freqüència amb què s’ha de realitzar la inspecció, caldrà seguir aquestes pautes:

  • Aquells aparells amb una potència igual o inferior a 70 kW, hauran de realitzar la inspecció cada 5 anys, independentment del combustible que utilitzin.
  • Els aparells amb una potència més alta, hauran de realitzar la inspecció cada 4 anys, en cas de funcionar amb gasos o energies renovables. En cas de funcionar amb altres combustibles, els generadors amb aquesta potència hauran de passar la inspecció cada 2 anys.

Mitjançant aquesta inspecció, s’avaluaran aspectes com l’eficiència energètica dels generadors; si el manteniment realitzat és el més adequat; i el rendiment dels aparells, entre d’altres.

En què consisteix la inspecció IPIC?

La inspecció IPIC, per altra banda, té com a objectiu realitzar una avaluació de la instal·lació completa. Per tant, caldrà comprovar que el manteniment empleat per l’empresa es realitza de la forma correcte i amb la freqüència adequada; també caldrà assegurar-se que l’empresa disposa de les certificacions corresponents.

Pel que fa a la periodicitat d’aquest tipus d’inspecció, aquesta haurà de ser realitzada cada 15 anys. Mitjançant aquesta, s’avaluaran tots aquells aspectes relacionats amb l’exigència d’eficiència energètica.

És imprescindible realitzar les inspeccions IPE i IPIC amb la freqüència establerta per la RITE. D’aquesta manera, serà possible garantir el bon funcionament i manteniment dels diversos generadors de fred i calor.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt