L’anomenat gas verd ja és aquí | Calderes de metà més hidrogen

La caldera de metà és el fruit de seriosos estudis i investigacions per part d’alguns actors en l’àmbit internacional. Així a la Universitat tecnològica d’Eindhove (Països Baixos) s’està portant a terme una molt interessant recerca sobre el gas verd i la seva combustió. En aquest acord de recerca participa una coneguda multinacional italiana experta en calderes de condensació (Ferroli) i estan fabricant una caldera de metà que funcioni amb aquest gas obtingut de manera sintètica i a partir d’un hidrogen d’origen renovable. Es preveu que això tindrà avantatges molt grans.

Les calderes de metà sintètic amb base d’hidrogen

Aquestes calderes es podrà contribuir de manera molt rellevant als compromisos internacionals de reducció d’emissions de CO2, donat que la combustió d’aquest gas verd format amb metà amb base d’hidrogen renovable, allibera a l’atmosfera una quantitat d’aquest gas contaminant CO2 molt menor que les calderes convencionals que combustionen amb gas natural o bé propà.

Com t’apuntàvem anteriorment ja és possible obtenir metà amb hidrogen renovable; aquest procés s’està portant a terme, des de l’any 2018, a l’empresa elèctrica alemanya Uniper que obté hidrogen dels excedents d’energia renovable i que n’extreu el carboni d’una planta de bioetanol del territori. El gas amb base d’hidrogen verd podrà alimentar les noves calderes de metà. L’èxit de la recerca és ja un fet i només que avanci una mica més, la comercialització d’aquests equips de combustió ja serà una realitat en molt poc temps.

El transport i distribució del gas verd

L’altre repte important dintre del sector de les renovables és, sens dubte, l’emmagatzematge, transport i distribució d’aquestes energies menys contaminants. En aquest sentit grups d’inversors, investigadors i empreses veuen en el gas verd un gran avantatge afegit, en la mesura que aquest és un gas que pot distribuir-se mitjançant la xarxa de canalitzacions del gas natural. Això suposa un gran estalvi i molta feina feta per poder impulsar més ràpidament aquesta energia. Dotar d’una nova infraestructura que transporti i distribueixi aquesta energia renovable seria enormement costós i comportaria un treball de molts anys abans no estigués operativa.

Tots els sectors implicats estan d’acord en afirmar que l’hidrogen renovable, com a base per la fabricació de metà sintètic, és una opció energètica real de poder reduir a uns nivells més sostenibles les emissions de CO2, que tant perjudiquen la qualitat de l’aire. Afegir l’avantatge de poder aprofitar les canalitzacions i la xarxa de distribució fins als domicilis, per poder subministrar aquest gas verd, ho converteix en una més forta aposta de futur.

La recerca avança i la necessitat de reduir els contaminants al nostre planeta és realment prioritària. Per això les calderes de metà seran una realitat en molt poc temps.

Vine a visitar-nos a Grau Sistemes Tèrmics. Podràs conèixer els models de calderes més eficients per la teva llar.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt